Saraswati Shikshan Prasarak Mandal, Malwadi Kotoli

A.C.S Mahavidyalaya, Asurle Porle


Tal:Panhala,Dis:Kolhapur

(Arts ,Commerce & Science )

Affiliated to Shivaji University, Kolhapur,Maharashtra

Management

Management Details

President
Hon.Shri.Bhagavan Rao Salunke
Founder President Secratery Jain Secratery
Hon. Shri N.D Chougule Hon. Miss A.N.Chougule Hon. Mrs. A. A Ghadge